Thiết bị điều khiển

Hiển thị tất cả 3 kết quả

Thiết bị điều khiển tưới của Netafim áp dụng cho nhiều mô hình tưới khác nhau, đáp ứng các nhu cầu hiện đại nhất về quá trình quản lý tưới thông minh và hiệu quả.