Dây tưới nhỏ giọt bù áp DripNet PC

Liên hệ

  • Lưu lượng: 1.0l/h đến 1.6l/h
  • Áp lực hoạt động:  0.5 bar – 3.0 bar
  • Đường kính: 12mm,16mm
  • Khoảng cách lỗ nhỏ giọt: 0.3m, 0.4m, 0.5m, 1m
  • Độ dày: 0.31mm, 0.38mm, 0.5mm, 0.63mm, 0.9mm, 1.0mm, 1.2mm