Dây tưới nhỏ giọt không bù áp Typhoon Plus

Liên hệ

  • Lưu lượng: 0.5, 0.7, 1.0, 1.6, 2.2l/h
  • Áp lực hoạt động: 1.0 – 3.0 bar (tùy thuộc model)
  • Đường kính: 12mm, 16mm, 22mm, 25mm
  • Độ dày: 0.20, 0.25, 0.31, 0.38, 0.45 mm