Nhà màng nhà lưới Netafim

Hiển thị tất cả 11 kết quả

Nhà màng, nhà lưới Netafim là mẫu nhà cung cấp khả năng thông gió cao nhất và chịu được điều kiện nhiệt độ và độ ẩm cao của môi trường
Sử dụng mọi hướng gió để tăng khả năng thay đổi và lưu thông không khí bên trong nhf
Sản phẩm có chất lượng cao nhất, đảm bảo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật đặc biệt của Netafim.