Đầu nhỏ giọt bù áp chống rò rỉ PCJ Dripper – Khang Thịnh – Netafim – Irritech

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Tự Động Mít (500 Ha) – Đắk Lắk – Khang Thịnh – Netafim – Irritech

Chi tiết

Đầu tưới nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper Netafim -Khang Thịnh-Irritech

Chi tiết

Tensiometer – Thiết bị quan trắc độ ẩm đất

Chi tiết

Vòi tưới phun bù áp Supernet – Netafim

Chi tiết

VÒI TƯỚI PHUN GYRONET 300L/H

Chi tiết

Tưới nhỏ giọt cho cây Ngô bằng dây nhỏ giọt Streamline X

Chi tiết

TƯỚI NHỎ GIỌT QUẤN GỐC BẰNG DÂY NHỎ GIỌT MICRODRIP

Chi tiết

DÂY NHỎ GIỌT BÙ ÁP DRIPNET PC

Chi tiết