Đánh Giá Độ Đồng Đều của Đầu Nhỏ Giọt Bù Áp Netafim PCJ

Đánh giá Độ Đồng Đều của Đầu Nhỏ Giọt Bù Áp PCJ,Netafim -Khang Thịnh

 

 

Đánh giá Độ Đồng Đều của Đầu Nhỏ Giọt Bù Áp Netafim PCJ

Đánh Giá Độ Đồng Đều của Đầu Nhỏ Giọt Bù Áp Netafim PCJKết quả cho thấy đầu nhỏ giọt bù áp cung cấp lưu lượng nước tưới đồng đều
giữa áp lực nước khác nhau.
Đánh Giá Độ Đồng Đều của Đầu Nhỏ Giọt Bù Áp Netafim PCJĐầu tưới bù áp loại thường có chênh lệch lớn, không đồng đều theo các dãy áp lực nước.
Đánh Giá Độ Đồng Đều của Đầu Nhỏ Giọt Bù Áp Netafim PCJĐối với các địa hình đồi dốc khác nhau, luôn luôn có sự chênh lệch áp lực nước dọc
theo chiều dài đường ống tưới.
Đánh Giá Độ Đồng Đều của Đầu Nhỏ Giọt Bù Áp Netafim PCJViệc lựa chọn Đầu nhỏ giọt bù áp cần căn cứ theo chênh lệch lưu lượng thấp nhất sẽ
đảm bảo độ đồng đều chính xác nước tưới và phân bón cho phát triển của cây trồng và
năng suất ổn định.