Hệ Thống Tưới Cho 280Ha Trồng Mít Và Sầu Riêng

Chi tiết

Tưới Nhỏ Giọt Bù Áp Cho 100Ha Chuối Nam Mỹ

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cho Farmstay Sông Xoài

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Tự Động Cho Rau Màu Tại Bình Thuận

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Cho Tháp Hoa – Phú Yên

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Phun Cho Cây Bơ

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Cho Suối Tiên Farm

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Mít 500 Ha – Đắk Lắk (Cập Nhật)

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Tự Động Cho Vườn Ươm 0,62Ha

Chi tiết