Hệ thống tưới nhỏ giọt và béc phun mưa cho Thanh Long

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Hệ thống tưới nhỏ giọt quấn gốc và béc phun mưa cho Thanh Long ruột đỏ – Bình Thuận

Chủ đầu tư: Farm Anh Trần Văn Út

Địa chỉ: Khu cây xăng Thắng Lợi, Tuy Phong, Bình Thuận

Thi công và bàn giao tháng 7 năm 2020.

Số trụ: 5000 – Giống thanh long ruột đỏ.

Chi tiết dự án:

  • Thi công lắp đặt hệ thống béc phun mưa Meganet lưu lượng 550 lít/h và nhỏ giọt microdrip quấn gốc 8 mm khoảng cách lổ nhỏ giọt 0.2m lưu lượng 2 lít/h, đầu nhỏ giọt bù áp Netafim 30 lít/h.
  • Hỗ trợ nông học và tư vấn sử dụng hệ thống tưới cho Thanh Long

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH NAM TRUNG BỘ

Hình Ảnh Dự Án