Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Mía Đường Lam Sơn

Chi tiết

Dự án nông nghiệp công nghệ cao VinGroup

Chi tiết

Nhà kính TT quản lý & kiểm định giống Tp.HCM

Chi tiết

Nhà Kính Trồng Cây Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học

Chi tiết