Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Mía Đường Lam Sơn

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Cung cấp , thi công và chuyển giao kỹ thuật khu nông nghiệp công nghệ cao: 5 ha nhà màng bao gồm nhà sản xuất và nhà ươm, 15 ha tưới nhỏ giọt cho cánh đồng mở.

Thời gian bắt đầu: 06/2015

Thời gian kết thúc: 05/2017

Chủ đầu tư: Công ty cổ phần mía đường Lam Sơn.

Địa điểm: Thị trấn Lam Sơn – Thọ Xuân – Thanh Hóa

Nội dung:

  • Cung cấp vật tư, giám sát thi công 5ha  nhà màng hiện đại trồng trên giá thể với tất cả các thiết bị kiểm soát tưới và kiểm soát khí hậu tự động của hãng Netafim.
  • Chuyển giao kỹ thuật vận hành dự án, kỹ thuật sản xuất trên giá thể, với traning lý thuyết và thực hành cho khu nông nghiệp công nghệ cao mí đường Lam Sơn.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH BẮC TRUNG BỘ

Địa chỉ: Đường Gom, khu đô thị Đại Thành, xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 Điện thoại: (+84) 399 474 268/ 0984 809 009

 Email: kt.nghean@irritech.vn

/khangthinhbactrungbo

Hình Ảnh Dự Án