Hệ thống tưới cho 140 ha Chuối

Chi tiết

Hệ thống tưới cho cây Bắp – C.P Seed

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Cho 280ha Trồng Mít và Sầu Riêng

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt cho Farmstay Sông Xoài

Chi tiết

Hệ thống tưới tự động cho rau màu tại Bình Thuận

Chi tiết

Hệ thống tưới cho cây Chuối – Đồng Nai

Chi tiết

Hệ thống tưới cho cây có múi – Đồng Nai

Chi tiết

Hệ thống tưới cây có múi – Bình Dương

Chi tiết

Hệ thống tưới cây Sầu Riêng

Chi tiết

Hệ thống tưới cho Mít siêu sớm – Đồng Nai

Chi tiết