Hệ Thống Tưới Cho 280ha Trồng Mít và Sầu Riêng

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt cho Farmstay Sông Xoài

Chi tiết

Hệ thống tưới tự động cho rau màu tại Bình Thuận

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Cho Suối Tiên Farm

Chi tiết

Hệ thống tưới phun mưa bù áp cho cây Dừa

Chi tiết

Trồng Xoài 3 Màu tưới nhỏ giọt tại An Giang

Chi tiết

Dự Án Khu Vực Nam Bộ

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Phun Mưa Cho Cây Dứa (Khóm)

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cho Mãng Cầu Xiêm – Hậu Giang

Chi tiết

Nhà màng trồng dưa lưới Eco Farm Đồng Tháp 2.5 ha

Chi tiết

Nhà màng nghiên cứu cây trồng ĐH Nông Lâm Tp. HCM

Chi tiết

Nhà Màng Nông Nghiệp Tại Công Ty ADC – Cần Thơ

Chi tiết

Nhà Màng Trồng Dưa Lưới Cty Hoàng Xuân Tây Ninh

Chi tiết

Dự án nông nghiệp công nghệ cao VinGroup

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Cho Cây Dứa (Khóm) – Long An

Chi tiết

Hệ Thống Tưới Thông Minh Cho Cây Nhãn

Chi tiết

Khu Nông Nghiệp Công Nghệ Cao Củ Chi

Chi tiết

Nhà kính TT quản lý & kiểm định giống Tp.HCM

Chi tiết

Nhà Kính Trồng Cây Trung Tâm Công Nghệ Sinh Học

Chi tiết