Hệ thống tưới cho Thanh Long ruột đỏ – Bình Thuận

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Hệ thống tưới cho Thanh Long ruột đỏ

Chủ đầu tư: Farm Minh Phúc An

Địa chỉ: Hòn Dồ – Thuận Quý, Hàm Thuận Nam, Bình Thuận

Số trụ: 20.000 – Giống thanh long ruột đỏ

Hoàn thành: 09/2020.

Chi tiết dự án:

  • Thi công lắp đặt hệ thống tưới phun trên đầu trụ (bét Meganet lưu lượng 450 lít/h) và nhỏ giọt microdrip quấn gốc 8 mm khoảng cách lổ nhỏ giọt 0.2m lưu lượng 2 lít/h, đầu nhỏ giọt bù áp Netafim 30 lít/h.
  • Hỗ trợ nông học và tư vấn sử dụng hiệu quả hệ thống tưới cho Thanh Long ruột đỏ

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH NAM TRUNG BỘ

Hình Ảnh Dự Án