Hệ thống tưới nhỏ giọt và phun mưa bù áp cho Cây Cam

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Hệ thống tưới nhỏ giọt sử dụng Tưới nhỏ giọt Microdrip, Phun mưa supernet

Chủ đầu tư: Dương Đình Tấn

Địa điểm:  Xã Nghĩa Xuân, Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

Quy mô: 20 ha

Hoàn thành: 08/2019

Chi tiết dự án:

  • Cung cấp thiết bị và hướng dẫn lắp đặt hệ thống tưới cho cây Cam.
  • Hỗ trợ nông học và tư vấn sử dụng hiệu quả hệ thống tưới nhỏ giọt, phun mưa bù áp cho cây Cam

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH BẮC TRUNG BỘ

Địa chỉ: Đường Gom, khu đô thị Đại Thành, xã Nghi Kim, Tp. Vinh, Tỉnh Nghệ An.

 Điện thoại: (+84) 399 474 268/ 0984 809 009

 Email: kt.nghean@irritech.vn

/khangthinhbactrungbo

Hình Ảnh Dự Án