Hệ Thống Tưới Nhỏ Giọt Mít 500 Ha – Đắk Lắk (cập nhật)

THÔNG TIN DỰ ÁN

Dự án: Hệ thống tưới nhỏ giọt bù áp cho cây Mít trồng luống.

Chủ đầu tư: Công ty TNHH TMDV Phương Nam Xanh

Địa điểm: Xã Ia RVê, Huyện Ea Súp, Tỉnh Đắk Lắk, Việt Nam

Quy mô: 500ha

Mục đích: Xây dựng hệ thống tưới nước, phân hòa tan và thuốc bảo vệ thực vật theo cơ chế nhỏ giọt bù áp cho mít, hoàn toàn tự động.

Ngày thực hiện: 13/05/2021

Hoàn thành: 10/2021

Chi tiết dự án:

  • Tư vấn mật độ trồng, thiết kế lô thửa, thiết kế hệ thống đường ống, thiết bị tưới cho cây chuối, trên nền đất rừng khộp.
  • Khảo sát, lấy mẫu, phân tích mẫu, lập bản đồ chất lượng đất, lấy cơ sở để tư vấn nông học cho chương trình nông học.
  • Tư vấn hồ chứa nước dữ trữ và luân chuyển, cung cấp nước cho toàn bộ khu vực 500ha.
  • Tư vấn, cung cấp hệ thống điều khiển tưới và bón phân tự động hoàn toàn. Sử dụng bộ điều khiển tưới NMC và châm phân Fertikit, kèm hệ thống dây cáp điện, van điện từ trên diện tích 500ha.
  • Tư vấn nông học, chuyển giao quy trình tưới nước và bón phân và thuốc bảo vệ thực vật
  • Hệ thống sử dụng ống Dripnet PC 16mm, 0.5m, 1.6 L/h. Bố trí 1 hàng dây/hàng mít (giai đoạn kiến thiết), 2 hàng dây/hàng mít (giai đoạn kinh doanh).

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH TÂY NGUYÊN

Hình Ảnh Dự Án