Đầu nhỏ giọt bù áp chống rò rỉ PCJ Dripper

Liên hệ

  • Có các loại lưu lượng tưới khác nhau: 2l/h, 4l/h, 8l/h, 12l/h, 20l/h, 30l/h.
  • Dải áp lực hoạt động từ 0,5 bar – 4.0 bar