Đầu nhỏ giọt bù áp chống rò rỉ – PNJ CNL Driper

4.000

Có các loại lưu lượng tưới khác nhau: 2l/h, 4l/h, 8l/h, 12l/h, 20l/h, 30l/h.

Mua ngay