Đầu tưới nhỏ giọt dùng trong chậu Capinet

Liên hệ

  • Lưu lượng: 2l/h
  • Áp suất làm việc tối đa: 2.0 bar
  • Ống Capinet có các loại: dây dài 40cm, 60cm hoặc 80cm
  • Bao gồm: ống nhỏ giọt và cây cắm