Đầu tưới nhỏ giọt mũi tên – Arrow Dripper

Liên hệ

  • Lưu lượng: 2l/h
  • Dùng cho cây trồng trong chậu, trong nhà kính, vườn ươm.
  • Dùng tích hợp với đầu nhỏ giọt PCJ để có chức năng bù áp.
  • Đầu nhỏ giọt được gắn vào trong ống mềm 3*5mm