Đầu tưới cây nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper

Liên hệ

  • Áp suất làm việc lớn nhất 2.0 bar
  • Lưu lượng: 2l/h