Đầu tưới nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper Netafim -Khang Thịnh-Irritech

Đầu tưới nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper Netafim-Khang Thịnh-Irritech

Ứng dụng

Được dùng để lắp đặt hệ thống tưới nhỏ giọt cho cây trồng trong chậu, trong nhà kính và vườn ươm.

Chức Năng và Lợi ích của Đầu Tưới Cây Nhỏ Giọt Mũi Tên Arrow Dripper

  • Đầu nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper cho phép bố trí đầu nhỏ giọt chính xác
          tại vị trí cần thiết.
  • Sự linh động cao khi kết hợp với ống 3/5mm mềm, thích hợp sử dụng trong
           nhà kính và vườn ươm
  • Arrow Dripper cho phép lắp đặt kết hợp với những đầu nhỏ giọt khác của Netafim™
           thêm vào chức năng bù áp và chống nhỏ nước khi ngừng tưới.
  • Phụ kiện cho tất cả các đầu nhỏ giọt bên ngoài để lắp đặt tốt hơn và chính xác hơn
  • Đầu nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper Netafim – Khang Thịnh có thể nối với tất cả các
         đầu nhỏ giọt qua đầu nối có khứa đầu chia nhiều cổng ra hay các đầu nối adapter.

Đặc Điểm Kỹ Thuật Đầu Tưới Cây Nhỏ Giọt Mũi Tên Arrow Dripper

  • Đầu tưới nhỏ giọt mũi tên Arrow Dripper Netafim có mê cung dẫn nước “Turbulent”
           rộng cho độ an toàn và hiệu suất cao nhất.
  • Arrow Dripper  có 5 loại khác nhau đáp ứng yêu cầu cho quá trình sinh trưởng của cây .
  • Đầu nhỏ giọt Arrow Dripper được gắn vào trong ống mềm 3*5mm
  • Đầu nhỏ giọt Arrow Dripper dùng tích hợp với đầu nhỏ giọt PCJ để có  được chức năng bù áp
           và kết hợp với cổng chia nhánh để chia nước ra nhiều chậu cây
  • Loại đầu nhỏ giọt này được lắp vào trong ống mềm, với hệ số lưu lượng biến thiên (CV) rất thấp.