Tê nối ống nhựa mềm PE

Liên hệ

Tê nối ống nhựa mềm PE được ứng dụng để chia nhánh đường ống PE hoặc ống nhỏ giọt loại dày. Có kích thước 16mm, 20mm.

Danh mục: