Đầu nối hai dây nhỏ giọt

Liên hệ

Đầu nối hai dây nhỏ giọt là phụ kiện giúp kết nối 2 đầu dây nhỏ giọt với nhau trong hệ thống tưới. Có kích thước 12mm, 16mm.