Bịt cuối ống nhựa mềm PE (Vòng số 8)

Liên hệ

Bịt cuối ống nhựa mềm PE (Vòng số 8) được ứng dụng để khoá đường ống PE hoặc ống nhỏ giọt loại dày tại điểm cuối. Có kích thước 16mm.