Đầu nối ống PVC ra ống nhựa mềm PE

Liên hệ

Đầu nối ống PVC ra ống nhựa mềm PE được ứng dụng để chia nhánh ra ống mềm PE  từ đường ống chính PVC. Có các kích thước: 12mm, 16mm, 20mm

Danh mục: