Đầu nối ống PE ra dây nhỏ giọt

Liên hệ

Đầu nối ống PE ra dây nhỏ giọt được ứng dụng để kết nối đường ống nhựa PE với dây nhỏ giọt. Có các kích thước 12mm, 16mm.