Đầu bịt cuối ống nhỏ giọt

Liên hệ

Đầu bịt cuối ống nhỏ giọt dùng để khoá đường ống nhỏ giọt tại điểm cuối. Có kích thước 12mm, 16mm.