Bộ hẹn giờ tưới cây Aquapro

Liên hệ

  • Hoạt động bằng pin 1 x 9V alkaline
  • Có 3 chương trình tưới cơ bản và 2 chế độ bổ sung
  • Điều khiển van Aquanet DC
  • Chống thấm nước IP67