VỆ SINH ĐƯỜNG ỐNG BM CLEAN (Hydrogen peroxide)

Liên hệ

BM Clean – Intracare là chất làm sạch và khử trùng oxy hóa để loại bỏ ô nhiễm hữu cơ và cặn trong hệ thống đường ống nước và bề mặt cứng.

QUY CÁCH: 5 LÍT/CAN