Dây nhỏ giọt quấn gốc LandLine/MicroDrip

Liên hệ

  • Lưu lượng: 2l/h
  • Áp lực hoạt động  tối đa 4.0 bar.
  • Đường kính: 8mm
  • Khoảng cách lỗ nhỏ giọt: 20cm, 30cm
  • Độ dày: 1.0mm
  • Kết hợp với đầu nhỏ giọt bù áp PCJ để có chức năng bù áp.