dây nhỏ giọt

Showing all 5 results

Dây nhỏ giọt quấn gốc LandLine/MicroDrip

Dây nhỏ giọt quấn gốc LandLine / MicroDrip được sử dụng tưới quấn quanh gốc cho cây ăn trái hoặc sử dụng cho hệ thống tưới nhỏ giọt gia đình, tưới cho các vườn có diện tích nhỏ.
  • Tuổi thọ: 10 năm trở lên
  • Kết hợp đầu PCJ để có chức năng bù áp
  • Dễ lắp đặt và sử dụng
Xem thêm

Dây tưới nhỏ giọt bù áp DripNet PC

Dây tưới nhỏ giọt bù áp DripNet PC dùng cho cây trồng đa vụ hoặc cây lưu niên trồng theo hàng trên những vùng địa hình đồi núi có địa hình không bằng phẳng
  • Tuổi thọ: 10 năm trở lên
  • Bù áp
  • Dễ lắp đặt và sử dụng
  • Dây có thể chôn ngầm hoặc trải thành hàng trên mặt đất.
Xem thêm