Phân bón Nova Peak 0-52-34 (MKP) (25kg/bao) – ICL

Liên hệ

Nova Peak 0-52-34 là phân bón Mono ammonium phosphate của ICL Specialty Fertilizers, nhà sản xuất MKP lớn nhất trên thế giới.