Phân bón Nova Mag-S 0-0-0+16MgO+32SO3 (MgSO4) (25kg/bao) – ICL

Liên hệ

Nova Mag-S 0-0-0 + 16MgO + 32SO3 là phân bón Magnesium Sunphate của ICL Specialty Fertilizers cung cấp các chất dinh dưỡng hòa tan hoàn toàn trong nước và có độ tinh khiết cao.