Phân bón Nova Mag-N 11-0-0+15.4MgO (Magnesium Nitrate) (25kg/bao) – ICL

Liên hệ

Nova Mag-N 11-0-0+15.4MgO là phân bón Magnesium Nitrate của ICL Specialty Fertilizers cung cấp các chất dinh dưỡng hòa tan hoàn toàn trong nước và có độ tinh khiết cao.