Phân bón Nova SOP 0-0-50+43SO3 (25kg/bao) – ICL

Liên hệ

Nova SOP 0-0-50+43SO3 là phân bón Kali sunfat (Potassium Sunphate) của ICL Specialty Fertilizers, sản phẩm được khuyến cáo sử dụng trong bất kỳ hệ thống tưới phân bón.