Phân bón Nova MAP 12-61-0 (25kg/bao) – ICL

Liên hệ

Nova MAP 12-61-0 là phân bón Mono ammonium phosphate của ICL Specialty Fertilizers, lý tưởng cho giai đoạn tăng trưởng ban đầu, trước/sau khi gieo hạt và sau khi trồng.