Hệ thống điều khiển tưới và dinh dưỡng Fertikit

Liên hệ

Bộ FertiKit 3G (4G) là hệ thống định lượng hoạt và chính xác cao, thích hợp cho các hệ thống tưới. Cung cấp đầy đủ các tính năng từ vườn mở đến các vườn chuyên canh. Với số vồn đầu tư thấp, bộ Fertikit 3G (4G), là hệ thống tích hợp modun, là hệ thống định lượng công nghiệp tiết kiệm nhất, có thể sử dụng cho hệ thống công suất nhỏ hoặc lớn.

Linh hoạt : có thể làm việc trong dãy lưu lượng định lượng của các kênh châm phân rộng với tổng lưu lượng của 6 kênh (tối đa) khoảng 50 -1000l/giờ.

Khả năng mở rộng : Có thể áp dụng cho các hệ thống có công suất từ 5m3/h đến 700m3/h, và áp lực lên đến 8bar.

– Tiết kiệm chi phí : Đầu tư ít, với khả năng thu hồi vốn nhanh.

Mô hình moodun : Có rất nhiều mẫu mã , trong đó có 2 mẫu không cần bơm tăng áp.

Mua ngay