Bộ châm dinh dưỡng Venturi

Liên hệ

Đường kính: 3/4″, 2″