Tensiometer – Thiết bị quan trắc độ ẩm đất

Liên hệ

Thiết bị quan trắc độ ẩm đất (Tensiometer) là một thiết bị đo sức căng của nước trong đất, cơ sở để xác định độ ẩm trong các tầng đất. Được sử dụng nhiều bởi người trồng các loại cây có giá trị cao, chẳng hạn như một số loại rau và trái cây trên đất cát.

Mua ngay