Van điều áp cơ

Liên hệ

  • Van điều áp gồm các loại: 3/4″ inline, 3/4″ (1 van điều áp), 1.5″ (2 van điều áp), 2′ (4 van điều áp), 2′ (6 van điều áp), 3′ (10 van điều áp)
  • Van điều áp cơ gồm nhiều đầu chỉnh áp khác nhau, có thể thay thế được.
  • Các loại đầu chỉnh áp: 0.8 bar, 1.1 bar, 1.4 bar, 1.8 bar, 2.5bar, 3.0bar, 3.5bar, 4.0bar, 4.5bar