Van điều áp cơ 1.5″

460.000

  • Van điều áp cơ gồm nhiều đầu chỉnh áp khác nhau, có thể thay thế được.
  • Các loại đầu chỉnh áp: 0.8 bar, 1.1 bar, 1.4 bar, 1.8 bar
Mua ngay