Van xả khí 1″

430.000

  • Van xả khí dùng để kiểm soát khí trong hệ thống tưới với van xả khí của Netafim.
  • Đường kính: 1″
Mua ngay