Van xả khí Netafim

Liên hệ

  • Van xả khí dùng để kiểm soát khí trong hệ thống tưới với van xả khí của Netafim.
Mã: 12Danh mục: Từ khóa: ,