Lọc màng bán tự động

Liên hệ

  • Cỡ khớp nối: 60mm(2″), 90mm (3″)
  • Độ lọc: 120 mesh