LỌC MÀNG TỰ ĐỘNG SCREENGUARD™

Liên hệ

Bộ lọc màng tự động Screenguard™ cung cấp sự hỗ trợ hoàn hảo cho hệ thống tưới nhờ vào bộ lọc cực lớn. Screenguard™ cũng kết hợp cơ chế tự làm sạch một cách hiệu quả nhất, tiết kiệm sức lao động, nguồn nước và năng lượng.