Bộ lọc đĩa Amiad Tagline

Liên hệ

  • Cỡ khớp nối: 34mm(1″), 49mm(1.5″), 60mm(2″), 90mm (3″)
  • Luu lượng: 3 – 50 m3/h (tùy thuộc model)
  • Áp lực hoạt động: 8 bar