Tưới phun bù áp

Showing all 2 results

Vòi tưới phun tự bù áp (tưới tại gốc) Supernet

Vòi tưới phun tự bù áp SuperNet của Netafim có cơ chế hiệu chỉnh độc nhất đảm bảo lượng nước đồng đều cho cây trồng trên những địa hình đồi dốc, không bằng phẳng và những nơi đòi hỏi cao về độ bao phủ đồng đều.
  • Bán kính phun: 0.75m – 4m
  • Bù áp
  • Độ bền cao
  • Cấu tạo đơn giản, dễ sử dụng
Xem thêm