Nhà màng Vườn ươm 2 mái Đức Trọng, Lâm Đồng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Xây Dựng mô hình Nhà Màng 2 mái tại Đức Trọng Lâm Đồng, Nhà màng sử dụng 90 % diện tích đất

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

a

Hình Ảnh Dự Án