Phát Triển Nông Nghiệp Bền Vững Năm 2020

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tên dự án “Thực hiện kế hoạch xây dựng mô hình phát triển nông nghiệp bền vững năm 2020”

Loại dự án: Cung cấp, chuyển giao kỹ thuật

Chủ đầu tư: UB mặt trận tổ quốc Tp. Bảo Lộc

Địa điểm: Tp, Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Quy mô: thực hiện 1 tháng

Mục đích: Cung cấp thiết bị tưới, chuyển giao quy trình kỹ thuật ứng dụng công nghệ tưới tự động vào trong sản xuất nông nghiệp

Ngày thực hiện: 30/10/2020

Ngày hoàn thành: 30/11/2020

Chi tiết dự án:

  • Cung cấp thiết bị nhỏ giọt cho 1.000m2 nhà kính trồng rau màu
  • Chuyển giao kỹ thuật sử dựng công nghệ tưới tự động, đáp ứng phát triển nông nghiệp bền vững

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

Địa chỉ: Thôn Trung Hiệp, xã Hiệp An, Huyện Đức Trọng, Tỉnh Lâm Đồng

ĐT: (+84) 263 3550 058 – Fax: (+84) 263 3810 252

Email: kt.dalat@irritech.vn

/khangthinhlamdong

 

Hình Ảnh Dự Án