Nhà màng nông nghiệp tại Định An, Đức Trọng, Lâm Đồng

THÔNG TIN DỰ ÁN

Cung cấp Module nhà màng nông nghiệp với diện tích 800 m2 cho công tác nghiên cứu phát triển cây trồng tại Định An, Đức Trọng, Lâm Đồng. Nhà màng nông nghiệp được thiết kế theo tiêu chuẩn công nghệ của hãng Netafim – Israel.

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:

CHI NHÁNH LÂM ĐỒNG

Hình Ảnh Dự Án