Ống 3*5mm Netafim

Liên hệ

Ống 3*5mm ứng dụng để làm ống dẫn nước tưới trong hệ thống tưới nhỏ giọt.