Chắn góc vòi phun MegaNet

Liên hệ

Chắn góc vòi phun Meganet được ứng dụng để chắn 1 góc vòi phun 180 độ.