Vòi phun mưa lưu lượng lớn Meganet

Liên hệ

  • Lưu lượng tưới: 200l/h, 350l/h, 450l/h, 550l/h, 650l/h, 750l/h (Lưu lượng danh nghĩa tại áp lực 2.3 bar).
  • Bán kính phun: 5- 9m (tùy theo model)
  • Áp lực hoạt động: 2.0 – 3.0 bar (tại vòi phun)