Ống nhựa PE Netafim

Liên hệ

Ống nhựa PE là vật tư không thể thiếu trong hệ thống tưới nhỏ giọt và hệ thống tưới phun mưa. Có các kích thước: 12mm, 16mm, 20mm